Kontsumo osasungarri,
arduratsu eta jasangarri baten alde.

BANAKETA DIBISIOA EROSKI TALDEAK ETA ERKOP NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ELKARTEAK (AUSOLAN, BARRENETXE, BEHIALDE ETA MIBA) OSATZEN DUTE, ETA 2019. URTEA 5.544 MILIOI EUROKO SALMENTEKIN ETA GUTIRA 38.878 LANGILEREKIN AMAITU ZUEN.

Salmentak

5.266 M €

'Zurekin' sarea

1.645 establezimendu

Enplegua

29.998 Pertsonak

Emaitza garbia

45,2 M €

Salmentak

278 M €

Enplegua

8.880 Pertsonak

Emaitza garbia

10,1 M €

Salmentak

Ekitaldiko salmentak 5.266 milioi euro izan dira, aurreko ekitaldian baino 2,4 puntu portzentual gutxiago, perimetroa murriztu izanaren ondorioz.

Enplegua

Lantaldean guztira, 29.998 pertsona zeuden eta horiei gehitu dakizkieke establezimendu frankiziadunetan enplegatuta dauden 3.400 pertsona baino gehiago.

'Zurekin' sarea

2019ko ekitaldian zehar 197 denda gehiago aldatu dira “Zurekin” eredu berrira, eta dagoeneko sare komertzialeko 845 establezimendutara hedatu da.

Emaitza garbia

Etekin garbia 45,2 milioi eurora irisi da. Halaber, etekin operatibo korrontea 193,8 milioikoa izan da, aurreko urtearekiko %18,5eko hazkunde esanguratsuarekin.

EROSKI CLUB, CAPRABO ETA FORUM SPORT TXARTELEN TITULARRAK.

6 miloi bazkide bezero baino gehiago.

38.019 TONA BIRZIKLATUTAKO EDO BALORIZATUTAKO HONDAKINAK, EKONOMIA ZIRKULARRAREN PRINTZIPIOEI JARRAITUZ.

360.404 KONTSULTA BEZEROAREN ARRETA ZERBITZUAN ERANTZUNDA; JARRAIAN ZORTZIGARREN URTEZ SARITU DUTE.

2019ko ekitaldian, Erkopeko kooperatiba guztiek emaitza positiboak lortu dituzte, eta guztira 10,1 milioi izan dira. MONDRAGONeko nekazaritzako elikagaien taldeak aurreko urteko salmentak gainditu ditu, %4,5 gehiago, eta 278 milioira iritsi dira, Erkopen errekor historikoa izanik. Langileak 8.880, ziren, 2018an baino 60 lagun gehiago, alegia, bere erregistro historikorik onena izanik.

Salmentak

278 M €

Enplegua

8.880 Pertsonak