BADA BESTE MODU BAT.

2019KO EKITALDIAK 2018AREN GAKO ASKO MANTENDU DITU FINANTZA ERAKUNDEENTZAT. EURIBORRARI LOTUTAKO TASEN KURBAK BERE DEPRESIO LUZEA GAINDITU GABE JARRAITU DU, ETA HORRI ZIKLO EKONOMIKOAREN DEZELERAZIOA GEHITU ZAIO, BATEZ ERE URTEAREN AZKEN ZATIAN.

HALERE, LABORAL KUTXAK AURREKO EKITALDIKO EMAITZAK GAINDITZEA LORTU DU. LAGUNAROK AURREKO EKITALDIAN LORTUTAKO EMAITZAK, HALABER, OSO POSITIBOTZAT JO DAITEZKE, BATEZ ERE BERE INBERTSIOEN KUDEAKETARI DAGOKIONEZ.

 

KUDEATUTAKO BALIABIDEAK

23.590 M €

ETEKIN KONTSOLIDATUA

137,7 M €

EMAITZA ARRUNTAK

LAGUN ARO

39,5 M €

 

ONDARE-FUNTSA

6.752 M €

MUTUALISTA AKTIBOAK

28.204

PENTSIODUNAK ETA ONURADUNAK

14.544

Zerga ondorengo 137,7 milioi euroko etekin kontsolidatua lortu du zergen ondoren, eta, beraz, %3 handitu ditu aurreko urteko emaitzak. Beste urte batez, kaudimen eta likidezia kokapen nabarmena mantendu du, bere errentagarritasuna handitu du (%7,85), eta berankortasun ratioak beherantz jarraitu du (%3,73)..

Urtean zehar, LABORAL Kutxak erritmo bizia ezarri du bere digitalizazio planean eta omnikanal garapenean.

Seguruen negozioak emaitzetan egindako ekarpena 39,5 milioi eurokoa izan da 2019. urtean.

LABORAL KUTXA

Mozkin bateratua

LABORAL KUTXA

137,7 M €

Ohizko emaitzak

SEGUROS
LAGUN ARO

39,5 M €

LABORAL KUTXA
ZIFRETAN

Baliabide bitartekotuak

23.590 M €

Bezeroen gordailuak

21.425 M €

Kaudimena

20,17%

Likidezia

68%

Errentagarritasuna

7,85% (ROE)

Berankortasun tasa

3,7%

Bezero kopurua

1.122.648

Bulego tarea

304

Langileak

1.903

Gizonak

932

Emakumeak

971

Ekitaldia 28.204 mutualista aktiborekin itxi zuen, Erakundeari atxikitako 124 kooperatibetan banatuta. 2019an, Pentsiodunen eta Onuradunen kolektiboan, beren modalitate desberdinetan (Erretiroa, Alarguntasuna eta Ezintasun Iraunkorra) 522 laguneko hazkunde garbia egon da, eta dagoeneko guztira 14.544 pertsona dira hilero LagunAroko pentsio bat jasotzen dutenak (11.791 pasiboak dira, eta 2.753 onuradunak).

LagunAro Epsv

ONDARE-FUNTSA

6.752 M €

MUTUALISTA AKTIBOAK

28.204