BATZ AUTOMOTIVE SYSTEMS KUNSHAN CORP LTD

Automoziorako moduluak eta sistemak

DIRECTION:

West of Huangpujiang Road Yanhu Industrial Zone


CP: 215341
KOKALEKUA: Kunshan (Jiangsu Province) – China
TELEFONOA: 86 0512 551 552 30
FAX: 6 0512 551 552 31
WEB:

http://www.batz.com


E-MAIL: rwang@batzkunshan.com
LINKEDIN: http://www.linkedin.com/company/646339
HOW TO GET : http://bit.ly/1gCOe9R