Gure printzipioak

MONDRAGONen Oinarrizko Printzipioak 1987ko urrian izandako lehen Kongresu Kooperatiboan onartu ziren. Printzipio horietan jasotzen da kooperatibaren ibilbide luzean eratutako ideien multzoa. Hona hemen ideiok laburki adierazita:

Atxikimendu Askea
LOinarrizko Printzipio hauek onartzen dituzten gizon eta emakume guztiei dago irekita Arrasateko Esperientzia Kooperatiboa.
Antolamendu Demokratikoa
Bazkide langileen oinarrizko berdintasuna, izateko, edukitzeko eta ezagutzeko eskubideei dagokienez; horrek enpresaren antolakuntza demokratikoa onartzea dakar, hala nola Batzar Orokorraren subiranotasuna, gobernu organoen hautaketa eta zuzendaritza organoekiko lankidetza.
Lanaren Subiranotasuna
Lana da naturaren, gizartearen eta gizakiaren beraren eraldatzaile nagusia, eta horregatik uko egiten dio soldatapeko langileak sistematikoki kontratatzeari, Lanari erabateko subiranotasuna ematen dio, lana funtsezko irizpidetzat hartzen du ekoitzitako aberastasunaren banaketan, eta lan aukerak gizarteko kide guztiei zabaltzeko borondatea adierazten du.
Kapitalaren izaera instrumentala eta menpekoa
Kapitala Lanaren menpe dagoen tresna da, enpresaren garapenerako beharrezkoa dena eta ondorengo ezaugarriak izan behar dituena: ordainsari justua, egokia, mugatua eta lortutako emaitzekin lotura zuzenik gabea, eta kooperatibaren iraupenaren eta garapenaren menpe jardutea.
Gestioko partaidetza
Autogestioaren eta, ondorioz, bazkideek enpresaren gestioan duten partaidetzaren garapen hazkorra, eta horrek, aldi berean, eskatzen dituen parte hartzeko bitarteko eta mekanismo egokien garapena, informazioaren gardentasuna, erabakien kontsulta eta negoziazioa, prestakuntza planen aplikazioa eta barne sustapena.
Ordainsarien inguruko elkartasuna
Ordainketa nahikoa eta solidarioa du bere gestioaren oinarrizko printzipiotzat. Ordainketa modu horrek etengabeko sustapen sozial kolektiboa du oinarri, nahikoa beharko duena izan, kooperatibaren benetako ahalbideekin bat datorrena, eta solidarioa barruan, kanpoan eta MONDRAGON mailan.
Elkarren arteko lankidetza
Elkartasuna aplikatzeko eta enpresa eraginkortasuna lortzeko, lankidetza printzipioa honela garatu behar da: indibidualki hartutako Kooperatiben artean, Dibisioen artean, Arrasateko Esperientzia Kooperatiboaren eta gainerako euskal kooperatiben artean, eta estatuko, Europako eta munduko gainerako mugimendu kooperatiboekin.
Gizarte Eraldaketa
Beste herri batzuekiko solidarioa izanez, gizartea eraldatzeko borondatea berreraikuntza ekonomiko eta soziala lortzea eta euskal gizarte aske, bidezko eta solidarioagoa taxutzea ahalbidetuko duen hedapen prozesuaren bitartez.
Izaera Unibertsala
Ekonomia Soziala-ren eremuan diharduten guztiekiko elkartasuna aldarrikatzen du, eta bere egiten ditu Nazioarteko Kooperatibismoaren berariazko helburuak: Bakea, Justizia eta Garapena.
Educación
Aurreko printzipio guztiak ezarri ahal izateko, ezinbestekoa da behar besteko pertsonak eta baliabide ekonomikoak bideratzea hezkuntzaren alor ezberdinetara: kooperatibora, profesionalera eta gazteriaren hezkuntzara.