Dane ekonomiczne

11.936
DOCHÓD CAŁKOWITY
(W MLN €)
451
INWESTYCJE
(W MLN €)
266
JEDNOSTEK
25.1
CZĘŚĆ PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIA SPOŁECZNE
(W MLN €)
98
Spółdzielni
143
Spółek i oddziałów
7
Fundacji
1
Zakład ubezpieczeń wzajemnych
10
Jednostek wspierających
7
Zagranicznych centrów usług

Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017