Edorta Hercek Ategiko zuzendaritza orokorra hartu du