MONDRAGONEKO
KOOPERATIBAK

Ordezkaritza komertzialen eta ekoizpen planten
bidez, bost kontinenteetan gaude, hainbat
eremutan gainera Industria, Finantzak, Banaketa
eta Ezagutza.

FINANTZAK

INDUSTRIA

BANAKETA

EZAGUTZA

UNIBERTSITATEA

ZENTRO TEKNOLOGIKOAK

ENPRESAKO I+G UNITATEAK

IKASTETXEAJ ETA LANBIDE-HEZIKETA

BERRIKUNTZA ERAGILEAK