1957- 1960

Lan Ministerioaren agindu baten ondorioz, bazkide kooperatibistak Gizarte Segurantzako Ssitema Orokorretik baztertuta geratzen ziren, eta horrek eragin zuen gaur egun LagunAro Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundea denaren sorrera.

Cooperacion aldizkaria ere sortu zen, aurrerago T.U. (Trabajo y Union) eta azkenik T.U. Lankide deituko zena.

Caja Laboralen lehen bulegoa ireki zen publikora, Arrasateko Ferrerias kaleko lokal xume batean.