1981

Urte honetan MONDRAGON kooperatibek 25 urte bete zituzten. Urtemuga sinboliko horrek egindakoari buruz balantzea egitera gonbidatzen du. Euskadiko Kutxak 114 sukurtsal eta Hartzekodun Baliabideetan 383,56 milioi € (63.812 milioi pezeta) zituen; baliabideok ekitaldian 74,45 milioi eurorekin (12.387 milioi pezeta) gehitu ziren, hau da, % 24ko hazkunde erlatiboa izan zuten.
Industri alorreko kooperatiben salmentek % 21eko hazkundea izan zuten eta 498,84 milioi € (83.000 milioi pezeta) fakturatu zuten. Eroski kooperatibak % 38ko hazkundea eta ia 90 milioi euroko (15.000 milioi pezeta) fakturazioa izan zuen. Urte honetan Gasteizko Hiperra ireki zuen, gisa honetako lehena, eta horrekin Eroskik dimentsio berri bati ekin zion.
1981. urtearen amaieran hamar ziren Eskualde mailako Taldeak: Debako Deba Barrenean, Goilan Goierrin, Indarko Mungian, Learko Lea-Artibain, Naeko Nafarroan, Nerbion Bilbon, Orbide Donostian, Urcoa Araban, Urkide Urolako bailaran eta Ularco Deba Garaian; azken talde honek 6.000 kooperatibista baino gehiago biltzen zituen.