1986

Urteko lehen egunarekin batera Espainia Europako Ekonomia Erkidegoan sartu zen. 1962an hasitako negoziazioen amaiera izan zen.
Kooperatiben Talde Kontseiluaren egikera edo operatiba sendotu ahala, oinarrizko printzipioak argituz eta eguneratuz joan dira; hala nola, lanaren eta kapitalaren ordainketa. Eta horrekin batera kooperatiben arteko elkartasunerako bide berriak sortu dira eta langabeziaren arazoari aurre egiteko neurriak diseinatu dira. Une honetan ordainsarien indizea 1 eta 4,5 artean ezarria zegoen arren, praktikan 30 urtetan ordainsarien indizea 1etik 3ra bitartean egon zen. Urte honetan, Peter Cookek honela arrazoitu zituen MONDRAGON Esperientziaren arrakastaren gakoak: – Arrasate inguruan industri tradizio handia izatea.– Gazte idealisten taldea izatea.– Deba Garaian benetako ardura soziala izatea.– Etengabeko hazkunde ekonomikoa bizi izatea bi hamarkadatan.– Prozesua bideratzeko Jose Maria Arizmendiarrietaren eragina.