2014

2014

Oro har, 2014ko ekitaldia aski ona izan zen, aurreko urtean baino salmenta maila pixka bat txikiagoarekin, baina inbertsio maila handiarekin, eta taldea osotasunean hartuta lanpostuak mantendu egin dira eta, are gehiago, beste batzuk sortu dira.
2014ko gertaera aipagarrien arloan, kooperatiba guztiek egindako ahaleginak azpimarratu daitezke, Fagor Etxetresnetako krisiak kaltetutako bazkideak birkokatzen saiatzeko. Elkartasunerako ahaleginak ez dauka aurrekaririk, eta kooperatiba guztien inplikazioa eta pertsona asko koordinatzeko lana behar izan da, horri esker lortu ahal izan baita eragindako 1.900 bazkideetatik %90ek dagoeneko enplegurako irtenbide bat izatea.